Kontakt

CARPE DM s.r.o.
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 24408/P
IČO: 46 171 096

Tatranská 243
059 86 Nová Lesná
Slovenská republika

Zákaznícka podpora

Tel.: +421 52 381 11 87
Email: eshop@carpedm.sk

Operačné hodiny call centra a reklamačného strediska predávajúceho: bežné pracovné dni pondelok až piatok od 09.00 -14.00 hod. mimo dní pracovného pokoja a sviatkov. Tieto údaje môžu byť kedykoľvek pozmenené alebo aktualizované na carpedm.sk.